Denne infografik er baseret på brugerundersøgelser, der bl.a. konkluderer at:

1. Tweets bør højst have 100 tegn.
2. Facebook opdateringer bør højst have 40 tegn (sic!). 26 more words