Tags » HIS3410 Bedriften

Navigasjonshjulet

Dagens forelesning i Bedriften var om etikk og moral, noe som er høyst relevant for arbeidskravet i samme fag. Noe av det mest nyttige for dette arbeidskravet er navigasjonshjulet. 689 more words

HIS3410 Bedriften

Egeninteressens problem

Dagens forelesning var om egeninteressens problem. Grunnet prioritering av øvelsesoppgaven i Markedsføringsledelse har jeg ennå ikke lest pensum rundt dette selv. Forelesning og artikler fra nett var likevel nok til en god score på forelesers Kahoot-konkurranse. 324 more words

HIS3410 Bedriften

Bedriften og aksjeselskapet

Om forelesningen i HIS3410

Dagens forelesning i HIS3410 Bedriften var om historien bak bedrifter og aksjeselskap.

På forhånd var det meningen å lese “The company: a short history of a revolutionary idea” av John Micklethwait og Adrian Wooldridge, kapittel 1-3. 759 more words

HIS3410 Bedriften

Første forelesning i HIS3410 Bedriften

‘Bedriften’. Hva er dette for slags fag? Hvorfor er ‘bedriften’ i èntall og ikke flertall? Hvorfor er dette faget felles for samtlige studielinjer på BI? Hva er pensum, foruten en artikkel her og der? 584 more words

Studiestart