Tags » Vildledning

Det betændte begreb ”familiesammenført”

”Familiesammenført” er blevet et betændt begreb, som får folk til at tænke på økonomiske byrder for samfundet, integrationsproblemer, negativ social arv, et ”ikke-vestligt pjalteproletariat på kanten af arbejdsmarkedet” osv. 2.323 more words

Politiske Processer

Statistiske begreber skaber virkelighed

Begrebet socialkonstruktionisme – teorien om, at den måde, vi omgås med hinanden og taler om verden, skaber vores virkelighedsopfattelse – er formentlig velkendt for de fleste (1). 1.455 more words

Politiske Processer

Udlændingedebatten i informationsboblen

Der er skrevet meget om informationsbobler, eller ”personificerede søgeresultater” (1). Det, der kommer frem, når du foretager en internetsøgning eller det, du ser i dit Facebook-feed, er på ingen måde objektivt, og en anden person vil få nogle andre resultater. 1.222 more words

Politiske Processer

UIM’s analyse af indvandrere og efterkommere på kanten af arbejdsmarkedet: Et skolebogseksempel på, hvordan man ikke skal lave statistik

Udlændinge- og integrationsministeriet har udgivet en analyse om, hvor mange unge indvandrere og efterkommere, der hverken er i arbejde eller runder uddannelse (1). Man har set på ikke-vestlige udlændinge, der er kommet til Danmark, mens de var 0 – 12 år, og på efterkommere, dvs. 2.221 more words

Vildledning

Specialeafhandling om selvforsørgelseskravets forvaltning, praksis og legitimitet

I dette jura-speciale ser Louise Ydemann Duarte på selvforsørgelsesskravet ved familiesammenføring efter de dansker regler, som indirekte strammes, hver gang kravene for permanent opholdstilladelse strammes. 265 more words

Familiesammenførtes Vilkår

Fortællingen om indvandreren er blevet så ensidig, at den er skadelig for integrationen

Jeg læste med vantro Mette Frederiksens definition på en indvandrer, der klarer sig godt (1):

”Vi har nogle meget, meget store integrationsudfordringer. Vi har udlændinge i Danmark, som klarer sig godt, og som bidrager meget aktivt til det her samfund. 1.593 more words

Fordomme

Mørketallene om indvandrerne - En effektiv måde at skabe plads til fordomme

Det er ikke ret meget, vi ved om familiesammenførte. Og generelt er der større interesse for familiesammenførte til flygtninge end for familiesammenførte til danskere. Når folk altså ikke bare blander dem sammen. 1.864 more words

Politiske Processer