Tags » Vildledning

Fortællingen om indvandreren er blevet så ensidig, at den er skadelig for integrationen

Jeg læste med vantro Mette Frederiksens definition på en indvandrer, der klarer sig godt (1):

”Vi har nogle meget, meget store integrationsudfordringer. Vi har udlændinge i Danmark, som klarer sig godt, og som bidrager meget aktivt til det her samfund. 1.593 more words

Fordomme

Mørketallene om indvandrerne - En effektiv måde at skabe plads til fordomme

Det er ikke ret meget, vi ved om familiesammenførte. Og generelt er der større interesse for familiesammenførte til flygtninge end for familiesammenførte til danskere. Når folk altså ikke bare blander dem sammen. 1.864 more words

Politiske Processer

De familiesammenførte: Romeo og Julie af i dag

Romeo og Julie tilhører to rige familier i den italienske by Verona omkring år 1500. Deres familier har et nedarvet fjendskab til hinanden, og da de to forelsker sig i hinanden, er deres kærlighed både hovedkulds, håbløs og hemmelig. 1.064 more words

Familiesammenførtes Vilkår

Konspiration eller konsekvensblindhed: Ønsket om at nedlægge engelske studiepladser

Verdensbanken udgav i år 2000 en rapport, der viste, at de mest veluddannede udlændinge forlader Danmark. I år 2005 fik hjerneflugten fra Danmark spalteplads i de fleste landsdækkende medier(1). 1.296 more words

Politiske Processer

Afledningsmanøvrer, holdningstilkendegivelser og mistænkeliggørelse – en journalists oplevelse af Udlændingersetyrelsen

Jeg arbejder som journalist på et dansk dagblad, og jeg kontakter Udlændingestyrelsens presseafdeling – lad os sige 10 gange om året. Når jeg ringer til deres presseafdeling, så er det ikke for at få udtalelser, holdninger eller kommentarer – det kan man få fra ministeriet, som – omend meget modvilligt – forsyner én med den slags. 432 more words

Politiske Processer

Fem tendenser, jeg gerne ville se i statistikproduktionen i Danmark

I en ideel verden informerer statistikker både samfundet som helhed, og understøtter derfor demokratiet, fordi folk har et oplyst grundlag at tage stilling på, og de politikere, der skal fremsætte lovgivning, fordi de ved, hvad de taler om. 1.459 more words

Politiske Processer

Fra integration til eksklusion – Folketingets danskhedsdefinition

Tirsdag .d 7. februar blev der fremsat to beslutningsforslag i Folketinget. De drejer sig begge om antallet af indvandrere og efterkommere i forskellige by- og boligområder. 1.086 more words

Familiesammenførtes Vilkår