Tags » Vildledning

En trussel mod sammenhængskraften: Når racisme og fakta-resistens går hånd i hånd

Antallet af racismedomme i Danmark stiger (1), og det med god grund, når man læser, hvad nogle individer synes, at det er i orden at udtrykke i det offentlige rum. 1.127 more words

Politiske Processer

Da Danmark holdt op med at være en retsstat

Sagen om Støjbergs lovbrud er ikke afsluttet endnu, det er sandt, men der danner sig et politisk flertal for at frede hende. Dansk Folkeparti og Venstre mener ikke, at løgn og lovbrud skal koste hende ministerposten. 1.116 more words

Politiske Processer

Når udlændingepolitikken er uden for pædagogisk rækkevidde

Daniel Kahnemann (1), nobelprismodtager i økonomi, har skrevet bogen ”Thinking, fast and slow” (”At tænke – hurtigt og langsomt” på dansk) om de to primære tankemetoder, mennesker kan benytte sig af. 2.258 more words

Politiske Processer

Det betændte begreb ”familiesammenført”

”Familiesammenført” er blevet et betændt begreb, som får folk til at tænke på økonomiske byrder for samfundet, integrationsproblemer, negativ social arv, et ”ikke-vestligt pjalteproletariat på kanten af arbejdsmarkedet” osv. 2.323 more words

Politiske Processer

Statistiske begreber skaber virkelighed

Begrebet socialkonstruktionisme – teorien om, at den måde, vi omgås med hinanden og taler om verden, skaber vores virkelighedsopfattelse – er formentlig velkendt for de fleste (1). 1.455 more words

Politiske Processer

Udlændingedebatten i informationsboblen

Der er skrevet meget om informationsbobler, eller ”personificerede søgeresultater” (1). Det, der kommer frem, når du foretager en internetsøgning eller det, du ser i dit Facebook-feed, er på ingen måde objektivt, og en anden person vil få nogle andre resultater. 1.222 more words

Politiske Processer

UIM’s analyse af indvandrere og efterkommere på kanten af arbejdsmarkedet: Et skolebogseksempel på, hvordan man ikke skal lave statistik

Udlændinge- og integrationsministeriet har udgivet en analyse om, hvor mange unge indvandrere og efterkommere, der hverken er i arbejde eller runder uddannelse (1). Man har set på ikke-vestlige udlændinge, der er kommet til Danmark, mens de var 0 – 12 år, og på efterkommere, dvs. 2.221 more words

Vildledning